Monitoring Bloc

Melts In Your Gerald, Not In Your Hand.

golvuppbyggnad

Golvuppbyggnad är av allra största betydelse för bästa möjliga resultat. Själv har jag aldrig gjort någon golvuppbyggnad. Jo, faktiskt har jag ju det, men det var bara ett litet golv och ingen särskild uppbyggnad behövdes där. Jag bytte bara ut ytskiktet ovanför trappan, på andra våningen i vårt hus, så det var inget stort projekt. Att gjuta betonggolv är en helt annan sak dock. Det finns idag flera lättare former av betong, s k cellbetong, viken avsevärt minskar belastningen på de underliggande utrymmena och bjälklagen.