Monitoring Bloc

Melts In Your Gerald, Not In Your Hand.

Bli mer medveten

Det har dragits igång en massa olika projekt överallt när det kommer till energieffektivitet. Bland annat så har bostadsföretaget jag hyr min lägenhet av startat ett nytt projekt när det kommer till både el- och vattenåtgång. Så nu är allting här individuellt och man betalar det man använder utöver det som ingår i hyran eller så får man tillbaka om man använder mindre vatten än det som ingår i hyran. Så det är riktigt bra att allt fler och fler olika företag blir medvetna om val man kan göra.